Форум уније синдиката просветних радника Бор

информације просветних радника из Бора

 • Категорије

 • Штрајк је организован у складу са статутима ових синдиката, Уставом Републике Србије, Законом о штрајку, Конвенцијама МОР-а, које је ратификовала Србија – Конвенцији 87 о синдикалним слободама и заштити синдикалних права 1948, Конвенцији 98 о Правима радника на организовање и колективне преговоре 1949, и Конвенцијом 131 о утврђивању минималних плата 1970 и Препоруком 159 МОР-а која дефинише есенцијалне службе – делатности: болница ( хитна и ургентна медицина ), електродистрибуције, водовод, ПТТ и контрола лета, одбрана и безбедност. Пошто је евидентно да је образовање у складу са Међународним правом децидно наведено као неесенцијална делатност те на тај начин и изузета из обавезе утврђивања минимума процеса рада.
 • RSS Унија просветних радника Србије

  • ЗАКЉУЧЦИ УНИЈЕ СПРС - ЗОСОВ
   ЗАКЉУЧЦИ УНИЈЕ СПРС - НАЦРТ ЗОСОВ - а ИНФО УСПРС
  • ОКРУГЛИ СТО - ВИДЕО ПРИЛОЗИ
   ОКРУГЛИ СТО - ВИДЕО ПРИЛОЗИ Медијатор, Весна Јеротијевић Јасна Јанковић, председник Уније СПРС, уводна реч; Александар Липковски, председник Националног просветног савета, Место...
  • ОКРУГЛИ СТО УНИЈЕ СПРС
   ОКРУГЛИ СТО УНИЈЕ СПРС Унија синдиката просветних радника Србије критиковала је данас Нацрт новог закона о основама система образовања, оцењујући...
 • RSS Форум београдских гимназија

  • ОПШТА ЗБРКА Још једна важна реформска идеја за наше школе је ПРОПАЛА 19. фебруар 2017.
   Министар Младен Шарчевић, од како је ступио на ову дужност малтене свакодневно најављује велике реформе у нашем школству. Међутим, од неких планова убрзо је и одустао. Једно од њих је везан за физичко васпитање. […]
  • Деканима и ректорима неограничен мандат 19. фебруар 2017.
   Највећа новина која се предлаже јесте оснивање Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању, које ће имати својство правног лица. Оно ће влади подносити извештаје о свом раду, а финансираће се из сопствених прихода и буџета. […]
  • Слободан Антонић: Дуална памет 15. фебруар 2017.
   Када се пак заврши ова најновија "реформа просвете", када све буде, најзад, концентрисано, глајхшалтовано, упреподобљено потребама и интересима наших "пријатеља и партнера из Немачке", у српској просвети више неће бити штрајкова, ни протеста – јер неће више бити српске просвете. […]

Број школа, чланица Уније СПРС, расте из дана у дан!

Posted by milanpetrovicmes на 25. новембар 2014.

Pregled porasta broja skola iz dana u dan

Posted in Штрајк просветних радника | Leave a Comment »

Broj škola USPRS u štrajku UTORAK, 25.11.2014.

Posted by milanpetrovicmes на 25. новембар 2014.

Pregled u strajku 25-11-2014

Broj škola u štrajku u utorak, 25.11.2014. je 461

Posted in Штрајк просветних радника | Означено: , , | Leave a Comment »

Broj škola USPRS u štrajku PONEDELJAK, 24.11.2014.

Posted by milanpetrovicmes на 24. новембар 2014.

Drago nam je da vas obavestimo da broj škola USPRS u štrajku iz dana u dan raste. Na današnji dan štrajkuju 452 škole!24-11-2014 Broj škola u štrajku

Posted in Штрајк просветних радника | Означено: , | Leave a Comment »

Pravo na štrajk!

Posted by milanpetrovicmes на 20. новембар 2014.

Poštovani, hvala što ćete nas pratiti, ne samo ovih dana u još jednom od štrajkova Foruma Sindikata Obrazovanja Bor, već i ubuduće.

Preuzmite Saopštenje štrajkačkog odbora i pročitajte koja su Vaša prava u štrajku.

Pravo na strajk

Posted in Штрајк просветних радника | Leave a Comment »

Писмо одговорнима

Posted by Zoran на 12. септембар 2011.

Председнику Владе РС Мирку Цветковићу

                   Министру просвете и науке Жарку Обрадовићу

 

Поштовани,

 

Споразумом са репрезентативним синдикатима од 1.4.2011. године и на разговорима од 19.7.2011. године, гарантовали сте договорену динамику реализације Споразума.

Међутим, септембар полако истиче, а из школа нас упозоравају да школске управе и локалне самоуправе ништа не чине на прикупљању података о запосленима којима треба исплатити јубиларне награде за 2009. и 2010. годину, а које по Споразуму треба да се исплате до 30. септембра 2011.

Запослени захтевају да их обавестимо о проценту раста септембарских зарада које се исплаћују у октобру.

Отпремнине запосленима који су отишли у пензију у 2010. години нису исплаћене, нити се исплаћују онима који су отишли ове године.

Разговори о изменама коефицијената треба да се заврше до 1.10.2011. године, а они још нису ни почели.

Није формирана ни радна група за тумачење Посебног колективног уговора, па је пракса на терену и даље таква да свако ради по своме, што ствара нове проблеме.

Радна група за праћење овог Споразума треба да се састаје месечно, а до сада се састала само једном.

Обзиром на ове околности, упозоравамо Вас да расте незадовољство просветних радника који од нас захтевају предузимање одговарајућих мера. Унија СПРС је за 24.9.2011. године заказала седницу ГО УСПРС на којој ће се разматрати реализација Споразума и донети одговарајуће одлуке уколико се договорено из Споразума не буде реализовало.

С` поштовањем,

 

Председник Уније СПРС

Драган Матијевић

Posted in Штрајк просветних радника | Leave a Comment »

Наставници остали без посла !!!

Posted by Zoran на 9. септембар 2011.

На подручју општине Бор, по званичној свеобухватној листи Школске управе у Зајечару, а на основу података добијених из школа, нашло се 83 наставника од чега 81 нема одређени проценат до пуне норме а 2 наставника је 100 % без норме.

Из наведеног, у даљем периоду треба водити рачуна у случају расписивања конкурса, где се мора тражити мишљење Синдиката, како би прво били збринути наставници са листе и са подручја општине Бор.

У СКЛАДУ СА НАЈАВАМА И ОЧЕКИВАЊИМА, ПОТПИСАН ЈЕ НОВИ Колективни уговор са чијом ће се применом почети.

 

Председница ФУСПР Бор

Posted in Кадровска решења | Leave a Comment »

Едукације чланова синдиката УСПРС Бор

Posted by Zoran на 15. август 2011.

Због примене Закона о спречавању злостављања на раду (мобинг) и Правилника о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду и битности истих за све запослене па и просветне раднике, сви чланови синдикалних организација на подручју општине Бор буду информисани кроз краће семинаре, које ће им одржати председници синдиката. Први семинар на ту тему одржан је 12.07.2011.год. у Економско-трговинској школи а у осталим школама ће председници организовати исте по завршетку годишњих одмора и почетком нове школске године. Како се просвета сматра делатношћу где је у великој мери присутан мобинг, а како многи запослени још увек не знају шта значи мобинг и како да га спрече, препорука је да се што већи број запослених одазове овим семинарима-предавањима, па и послодавци одн. директори.

У складу са активностима УСПРС треба рећи и да је сачињен предлог новог Посебног Колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика и који је требао бити потписан до 31.05.2011.год. До потписивања још увек није дошло јер се његов текст и даље налази у Министарству финансија од кога зависи његово доношење. О садржини истог вас, такође могу упознати председници синдикалних организација који имају детаљније и битне информације у погледу измена и траженог, попут: одредби о боловању, отпремнина за одлазак у пензију, отпремнина за престанак радног односа због технолошког вишка, плаћеног преконормног рада, прековременог рада, одржавања трудноће, јубиларне награде, критеријуми бодовања при проглашењу технолошког вишка, комисија за тумачење одредби ПКУ.

Posted in едукација | Leave a Comment »

Ново руководство Форума УСПРС у Бору

Posted by Zoran на 28. јул 2011.

У организационој структури Форума синдиката образовања Бор дошло до промена, а које су биле условљене применом Статута. Тако је од 01.06.2011.год за председника изабрана Виолета Трајковић – дипл.правник и професор правне групе предмета у Економско-трговинској школи а за подпредседника Спасић Драгиша – наставник математике. Од конституисања новог чланства у органима Форума, до данас одржано је неколико састанака, али на жалост председници свих синдикалних организација упорно не долазе на исте нити обавештавају чланство у својим школама о активностима Форума. Због тога ће  у наредном периоду морати да се предузму одговарајуће радње, а у којима ће узети учешће и представници УСПРС како би се рад Форума одржао и даље као јединствен и користан за све просветне раднике Бора. Тренутно, након састанка 08.07.2011.год. на коме је дошло до изношења одређених чињеница од стране једног од чланова Форума, а које због тежине захтевају радње ради утврђивања њиховог постојања или непостојања, састанак али и сам рад Форума је привремено обустављен а о наставку рада и новинама, чланство ће бити обавештено преко својих председника али и сајта Форума.

Posted in Кадровска решења | Leave a Comment »

Договори између представника Владе и просветара

Posted by Zoran на 20. јул 2011.

Саопштење:

Данас 19.јула 2011 године одржани су преговори у Министарству просвете и науке између представника Министарства и репрезентативних синдиката посвећени Изменама и допунама Посебног колективног уговора, односно разговори у Влади Републике Србије између представника Владе и репрезентативних синдиката везаних за реализацију Споразума који је потписан по окончању штрајка.

          Састанку у Министарству просвете и науке председавао је господин Зоран Костић, помоћник министра просвете за инспекцијски надзор који је иначе водио рад групе на Изменама и допунама ПКУ које су требале бити потписане до 31.маја како је прецизирано у Споразуму. Текст Измена је био усаглашен 19.маја, али Министарство рада и Министарство финансија доставили су своја мишљења тек 24. јуна тако да се касни са изменама. Поред тога,многе усаглашене одредбе су оспорене од стране ова два министарства тако да је данас договорено да се у Изменама прихвате само оне одредбе које нису спорне, те је данас утврђен коначан текст који мора проћи законодавни одбор и владу Републике Србије која треба да донесе закључак којим ће министар просвете бити овлашћен да у име владе потпише измене и допуне ПКУ. Данас је договорено да се прихвате само оне измене које су у интересу наших колега ( преконормни и прековремени рад ) и то је био основни мотив да се ипак потпишу Измене и допуне ПКУ иако је прошао рок из Споразума.

          Преговорима у Влади Републике Србије, председавао је господин Мирко Цветковић, као и господин Жарко Обрадовић, министар просвете са својим сарадницима те представници репрезентативних синдиката. Господин Мирко Цветковић, председник Владе Републике Србије анализирао је одредбе потписаног споразума и њихову реализацију и констатовао је следеће:

 1. средства за која су биле умањене плате због штрајка враћена су сходно договору;
 2. зараде су повећане 5,5% и настојаће се испоштовати и друго повећање тако да би укупно повећање требало бити око 10% иако се буџет пуни слабије од очекиваног;
 3. текст Измена и допуна Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика је усаглашђен у року и ових дана се очекује и његово потписивање,
 4. Измене и допуне Закона о основама система образовања и васпитања су усвојене по хитном поступку и данас су објављене у Службеном гласнику,
 5. исплата отпремнина ће бити извршена сходно роковима договореним у Споразуму, дакле до 30.септембра обзиром да се у септембру очекује ребаланс буџета. Ово важи за отпремнине за запослене у Војводини којима отпремнине нису исплаћене од јануара 2010. године, док ће за све који су отишли у пензију ове године отпремнине бити исплећене до 31.12. ове године,
 6. исплата јубиларних награда за ову годину је већ кренула и у том смислу ће Влада упутити једно циркуларно писмо локалним самоуправама да испоштују своју законску обавезу за ову годину, док ће исплата јубиларних награда за 2009. и 2010. годину бити реализована у складу са роковима у Споразуму, дакле до 30. септембра до када ће бити извршен и ребаланс буџета,
 7. чим буду потписане Измене и допуне ПКУ отпочеће се са радом на коефицијентима за обрачун и исплату зарада према роковима договореним у споразуму  и
 8. комисија за праћење спровођења Споразума се редовно састаје и прати реализацију договореног.

Из овога је јасно видљиво а што је потврдио и председник Владе да се Споразум поштује с тим да је господин Мирко Цветковић још једном потврдио да ће Влада у потпуности испоштовати преузете обавезе.

 

 

Председник УСПРС

Драган Матијевић

Posted in Штрајк просветних радника | Leave a Comment »

Ново руководство

Posted by Zoran на 17. јул 2011.

На ГО УСПРС дана 26.06.2011.год. за новог Председника УСПРС изабран је Драган Матијевић, уместо досадашњег Леонарда Ердељија. Осим ове промене извршене су и промене у осталим органима УСПРС. Важна промена је и доношење и увајање новог Статута УСПРС који је већ на снази и коме ће све Синдикалне организације морати да прилагоде своје Статуте. Како нови Статут предвиђа увођење 4 (Четири) ресора: образовни систем, нормативно-правни послови, информисање и маркетинг, финансије и аналитика, расписан је и конкурс за руководиоце ресора, па се очекује конституисање истих и почетак рада.

Нови Председник УСПРС примениће нову стратегију рада синдиката али и синдикалних организација, па је у складу са тиме 01.07.-02.07.2011. год. у организацији области Центар УСПРС (којој припада и Форум образовања општине Бор) одржан семинар на тему: Мобинг, измене и допуне Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, Измене Закона о основама система образовања и васпитања. Семинару је присуствовалио  четири председника Синдикалних организација из Бора и то из ОШ „Д.Радовић“, ОШ „В.Караџић“, ОШ „Ђ.Јакшић“ и Економско-трговинске школе. Присутни представници су о обрађеним темама информисали и остале председнике Синдикалних организација, који су дошли на састанак Форума и они ће даље информисати своје чланство.

Posted in Кадровска решења | 1 Comment »